Jumala puhuu Raamatussa

Alavalikkoon Päävalikkoon
Best viewed with JesusRaamattu
Tämä sivu päivitetty:

Referaatti Bo Giertzin kirjasta "Jumala puhuu Raamatussa"

1 Jumalan sana

Pyhä Raamattu

Raamattu on Jumalan sanaa

Mitä tunnustuskirjat sanovat?

Raamattu on kaiken kristillisen opin sääntö ja ohje

Mitä katekismus sanoo?

Jumala on johtanut niitä, jotka kirjoittivat Raamatun

Inspiraatio = Pyhän Hengen vaikutus

Mitä Uusi testamentti sanoo?

Pyhä henki puhuu Raamatussa

Raamattu on Jumalan Hengen täyttämä

Jumalan sanaa ei voida ymmärtää ilman Jumalan apua

Henki on puhunut myös apostolien kautta

Enemmän inspiraatiosta

Sanalla on sisäinen arvovalta

Kokemus vahvistaa arvovallan

Raamatun kirjat osoittavat itse parhaiten, miten ne ovat inspiroituja

Rationalistinen käsitys

Ottaa huomioon vain sen, mikä on "todistettavissa"

Käsittää inspiraation yliluonnollisena tietona ja täydellisenä moraalina

Ongelma

Rationalismin ja uskon tapa lukea Raamattua

Meidän metodimme: kuunnella itse Raamattua

2 Meidän sanamme ja Raamatun sana

Jumala on puhunut ihmisten tavalla

Sanojen merkitys

Sanat ovat symboleja, jotka sinänsä voivat merkitä mitä tahansa

Miten käytämme sanoja?

Kaikki Raamatussa täytyy lukea omassa yhteydessään

1) Asiayhteys

2) Tyyliyhteys

3) Pelastushistoriallinen yhteys

Erilaisia tyylilajeja

"Virastotyyli"

"Kirjetyyli"

"Runotyyli"

Myös Raamatussa on erilaisia tyylilajeja

Laki: Esim. 2 Moos 21:33-34

Runo: Esim. Psalmi 104:1-4

Kertomus: Esim. Mark. 9:2-3

Kirje: Esim. Gal. 3:1-3

3 Kuinka evankelistat kertovat?

Tapahtumaa voidaan kuvata monin en tavoin

Tarkka, mutta persoonaton: Esim. poliisin kirjallinen selostus tapahtuneesta rikoksesta

Persoonallinen, mutta ulkopuolinen: Esim. todistajan kertomus

Persoonallinen ja omakohtainen: Esim. kirjeessä ystävälle kerrottua

Taaksepäin katsova, arvioiva

Yksityiskohdat voidaan kuvata eri tavoin ja ne ovat silti totta

Lausumat voidaan toistaa oikein, vaikka ne eivät olekaan sanatarkkoja

Jokainen kertoja suorittaa valintaa

Valinnan merkitys

Valinta ratkaisee kertomuksen luotettavuuden

Oikea valinta tuo lukijan eteen olennaiset tosiasiat

Jokainen todellisuuden kuvaus on yhteenveto

Sinänsä oikea kertomus ymmärretään väärin

Täytyy pystyä kuulemaan, mitä kertoja tarkoittaa

Miten Raamattu kertoo?

Vertaa kahta eri kertomusta samasta asiasta

Kertomus Pietarin kiellosta

Kertomus Paavalin kääntymyksestä

Sama asia esitetään eri sanoin

Raamattu käyttää usein suoraa esitystä

Sama tapahtuma kuvataan eri tavoin

Sivuseikat jäävät hämärään

Kaikinpuolinen tarkkuus ei ole inspiraatiota

Miksi meillä on erilaisia kuvauksia?

Useat kuvat sulautuvat yhdeksi

Neljä evankeliumia, mutta yksi Kristus

Eri näkökulmat tuovat syvyyden Kristuskuvaan

4 Historiankirjoitus ja luonnontiede Raamatussa

Ajanlasku

Myös Aikakirjoilla on hartaudellista arvoa

Kertomuksia ei saa lukea ikään kuin joku nykyajan historioitsija olisi ne kirjoittanut

Aikatietoja jotka eivät näytä pitävän yhtä

Uuden kuninkaan myötä alkoi uusi "ajanlasku"

Epäselvyydet osoittavat, että Jumala ei ole halunnut antaa meille tarkkaa aikajärjestystä

Ei merkitystä sanoman kannalta

Epätarkkoja ilmaisuja

Selostus voi olla oikea olematta täsmällinen

Raamatun numerotiedot

Raamattu hyväksyy kunkin ajan tavan mitata ja laskea

Sisäinen järjestys

Asiajärjestys on usein merkityksetön

Luonnontiede ja Raamattu

Raamattu ei anna meille luonnontieteellistä tietoja

Raamattu kertoo sen, mikä edellytetään tunnetuksi

Kertominen tapahtuu kunkin ajan kielellä

5 Pelastushistoria

 

Mitä UT haluaa kertoa?

Mitä ei ole otettu mukaan?

Kaikki epäolennainen on jätetty pois tai siihen on vain viitattu

 

Mitä he halusivat kertoa?

Evankeliumi käsittelee aina Jumalaa ja meitä

Tulee lukea pelastustarkoituksessa

Mitä VT haluaa meille kertoa?

Myös VT on pelastushistoriaa

VT kertoo Jumalan toiminnasta Israelissa

Tämä toiminta koskee koko ihmiskuntaa

Messias

VT viittaa Messiaaseen

Koko Raamattu todistaa Kristuksesta

Pelastushistoria tulevaisuudessa

Ei yksityiskohtaisia tietoja tulevaisuudesta

6 Runo ja runous Raamatussa

Runo ja todellisuus

Vertaukset

Naatanin sepittämä kertomus

Naatanin sepittämä, mutta (Daavidille) tosi tarina (2 Sam 12:1-14)

Runouden kieli

Runoilijan kieli eroaa tiedemiehen kielestä

Hebrealainen runous

- Omaa omat lakinsa. Ei loppusointuja, mutta tosi rytmi.

Ruotsalaisessa Raamatussa

- Runomuodossa jokainen säerivi painettu omaksi rivikseen

Runouden kieli Raamatussa

- Omaa kaikki ne erityispiirteet, jotka erottavat runouden tavallisesta proosasta

Myös historiallinen tapahtuma voidaan kuvata runon kielellä

- Maalaileva kuvaus siitä, mitä Israel sillä kertaa koki

Tyylitelty historia

Alkukertomukset ovat tyyliteltyä historiaa

Tyylittely tekee selväksi pääasian, mutta jättää muut kysymykset vastaamatta

- Mitä Jumala juuri tällä kertomuksella on halunnut meille sanoa?

Historiallinen runous

- Jobin kirja muistuttaa klassista draamaa runomuotoineen

Asiaa kuvataan elävänä

- "Riemuitkoon metsän puut…" ilmaisevat luomisuskoamme, kaikki on Jumalan työtä

Kuvia Jumalasta

- Jumala "levittää taivaan kuin teltan", "punnitsee vuoret" ym.

Kuvalla on määrätty merkityksensä

- "heittää helmiä sioille", "kulkea ahtaasta portista sisään" ym.

Tarvitaan eläytymistä

- Rationalistinen käsitys johtaa harhaan. Raamatunb ymmärtämiseen tarvitaan jotain samaa kuin ruono tai taideteoksen ymmärtämiseen

Mihin sitten tulee pitäytyä?

- Jumalaa ei voida määritellä rationalistisin termein eikä koskaan kuvata tyhjentävästi. Oikea jumalasuhde ei ole Raamatun lukemista lakikirjana, vaan persoonallinen suhde elävään Vapahtajaan. Raamatussa kohtaamme elävän Jumalan. Tämä on sydämen, ei järjen asia.

7 Me ja Vanha Testamentti

Tosi Israel

Kirkko on tosi Israel

- Kristikunta pitää itseään juutalaisuuden oikeana jatkona

VT puhuu meistä ja meille

VT on suunnattu kirkolle

- Koska kirkko on Jumalan tosi Israel, täytyy sen kuunnella, mitä Jumala on kansalleen puhunut.

Me ja Mooseksen laki

Seremonialait koskevat vain vanhaa liittoa

Moraalilait koskevat myös meitä, mutta ne eivät ole pelastuksen perusta vaan Kristus

Esikuvia

Kaikkialla VT:ssä on Kristuksen esikuvia

Syvempi merkitys

Allegorinen ja kristologinen tulkinta

Raamattu ei vain puhu Kristuksesta, vaan Kristus puhu koko Raamatussa

Me ja profeetat

Pyhä Henki inspiraation antajana ja tulkitsijana

Pyhä Henki on muotoillut Raamatun kielen ja sisällön

Pyhä Henki auttaa meitä kuulemaan Jumalan puhetta

8 Ihmisäänet Raamatussa

Jobin kirja

Psalmien kirja

Myös valituspsalmeissa puhuu Kristus (esim. ps. 22 ja 69)

Rukoukset kostosta ja rangaistuksesta

Kostopsalmeissa kohtaamme inhimillisen heikkouden

Mutta myös syvempi merkitys on olemassa

Ihmisäänistä tulee Jumalan ääni

Kaikella Raamatussa on jumalallinen ja inhimillinen puolensa

Sananlaskuissa

Myös "maailmallinen viisaus" voi tulla Jumalalta

Saarnaajan kirjassa

Myös epäilijä saa tulla esiin

Korkea Veisu

Laulu sekä maallisesta rakkaudesta että rakkaudesta Jumalaan

Apostolien kirjeet

"Sattumanvaraiset" ongelmat saavat pysyviä vastauksia

9 Jumalan sana on armonväline

Sana on armonväline

Olemme tekemisissä Jumalan kanssa

Pelastustarkoitus on ratkaiseva

Lakia ja evankeliumia

Laissa Jumala ilmoittaa pyhän tahtonsa

Evankeliumissa Jumala ojentaa meille pelastuksen lahjana

Kaikkialla Raamatussa on sekä lakia että evankeliumia

Todistus Kristuksesta

Raamattu maalaa kuvan Kristuksesta, myös tausta on mukana

VT on taulu, johon päähenkilöstä on piirretty vasta ääriviivat

Raamattu ja kirkko

Raamattu on Jumalan sanaa kirkolle

Myös jokaiselle yksityiselle ihmiselle

Laki ja evankeliumi apostolien kirjeissä

Apostolit puhuvat Kristuksen kehotuksesta

He julistavat Jumalan lakia ja Jumalan evankeliumia

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on säädetty tiettyjä tilanteita varten, mutta Kristuksen käskyt ovat muuttumattomia

Esimerkkejä muuttuvasta ja muuttumattomasta järjestyksestä

Naispappeuden takana oleva ongelma

10 Jumalan sanan alla

Yhteenveto

Ilman ennakkokäsityksiä

Elävä sana

Sana on voima, ei vain oppi

Raamatun sanoma koskee kaikkia aikoja ja kaikkia kansoja

Ei Sanan viereen

Raamattu on riittävä

Raamattu on selkeä

Raamattu selittää itseään

Raamatun yhtenäisyydestä

Raamattu on pohjaton

Ei käsittämätön, mutta tyhjentymätön

Kaikki tämä on Pyhän Hengen työtä

Eivät ainoastaan tapahtumat, vaan myös sanat ovat inspiroituja

Ikä- ja tekijäkysymykset eivät ole ratkaisevia

Raamattu on muotoutunut Jumalan tahdon mukaiseksi

Raamattu on ajaton

Jumala johti myös kaanonin muodostumista

Koko Raamattu on Jumalan sanaa

Kaikki Raamatussa on sekä ihmisen että Jumalan puhetta

Itse sanat ovat inspiroituja

Oikein ymmärretty sanainspiraatio

Raamatussa voidaan puhua keskuksesta ja pääasiasta

Raamatussa on keskuksensa ja vähemmän tärkeät osansa

Voidaksemme kuulla Jumalan puhuvan täytyy lukea oikein

Oikea käytäntö, mutta väärä teoria

Oikea lukija ei löydä virheitä

Pyhän Hengen muotokuva Kristuksesta

»Historiallinen» raamattunäkemys

Kolme lähestymistapaa:

1) Jumalalla ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa 2) Jumala on ilmoittanut itsensä historiassa. Ihmiset kertovat tästä Raamatussa

3) Jumalan tekoihin kuuluu myös Raamattu

Usko Sanaan