Kirkko ja seurakunta

Alavalikkoon Päävalikkoon
Best viewed with JesusSinun puolestasi
Tämä sivu päivitetty:

Kirkko on näkymätön ja näkyväinen

Kristuksen kirkko tarkoittaa useita eri asioita. Ensinnäkin, ja pohjimmiltaan, se on näkymätön ja maailmanlaajuinen. Siihen kuuluvat kaikki Jeesukseen Herranaan ja Vapahtajanaan uskovat. Se on tosi seurakunta eli ekklesia. Luther sanoo: Seitsenvuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mitä kirkko on: (Joh. 10:3) sen muodostavat pyhät uskovaiset ja "ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen". Tämä kirkko ylittää inhimilliset kirkkokuntarajat.

Toiseksi, kirkko on näkyvä kirkko. Sitä edustavat a) eri kirkkokunnat eli "kirkot" (esim. luterilainen kirkko) ja b) paikallisseurakunnat. Se on kuitenkin eri asia kuin kirkko sen varsinaisessa merkityksessä (eli ekklesia), joka on siis näkymätön pyhien yhteys, joka ulottuu yli kaikkien aikojen ja rajojen. Näkyvä kirkko on vain pieni osa Jumalan työstä ihmisten keskuudessa. Se on puuttellinen osa Jumalan valtakunnasta. Näkyvä kirkko on kuitenkin Jumalan välikappale, jota Jumala voi käytää tarkoitustensa toteuttamiseen. Täällä maan päällä kirkko on jakautunut moniin eri kirkkokuntiin. Esimerkiksi luterilaisuus on yksi oksa Jeesuksen Kristuksen todellisessa kirkossa tässä maailmassa. Näkyvän kirkon tehtävä on kahdenlainen: ensinnäkin edistää lähetystyötä kaikkialla maailmassa ja toiseksi säilyttää Jumalan sanan koko totuus ja estää jäseniään joutumasta harhaoppien valtaan.

Kolmanneksi, sana "kirkko" tarkoittaa myös yksittäisiä kirkkorakennuksia.

Näkyvä kirkko on sekä suurempi että pienempi kuin Jumalan valtakunta, sikäli kuin tämä valtakunta on näkymättömän kirkon kautta todellisuutta tässä maailmassa. Näkyvä kirkko on suurempi sikäli, että sen jäseninä on sellaisiakin, jotka eivät ole uskovia eivätkä siten kuulu Jumalan valtakuntaan eivätkä näkymättömään kirkkoon eli ekklesiaan. Tämä on niidenkin myönnettävä, jotka pyrkivät täällä maan päällä muodostamaan seurakuntia, joihin kuuluu vain todella uskovia. Eli et voit perusteella taivaaseen pääsyä sillä, että kuulut nimellisesti johonkin maanpäälliseen seurakuntaan. Toisaalta näkyvä kirkko on pienempi kuin Jumalan valtakunta. Sillä varmasti on aina joitakin niitäkin ihmisiä, jotka eivät ole täällä maan päällä minkään seurakunnan jäseniä, mutta ovat silti Jumalan valtakunnan kansalaisia.

Seurakunnan alkuaikoina kirkko oli elävä hengellinen liike. Vähitellen siitä tuli järjestöllinen laitos. Kirkkolaitos samastettiin yhdeksi kirkon (ekklesian) kanssa, siten että kristittynä oleminen edellytti kuulumista katoliseen kirkkoon. Muodostettiin jopa teesi: Kirkon ulkopuolella ei ole mitään pelastusta. Tämä toki pitää paikkansa sikäli kuin kirkolla tarkoitetaan "näkymätöntä" kirkkoa eli ekklesiaa, mutta tässä sillä tarkoitettiin nimenomaan katolista kirkkolaitosta.

Katolilaisten oppi oli tämä: Eivät muut kuin ne, joilla on yhteys Rooman kirkkoon, kuulu "Kristuksen ruumiiseen". Mutta tähän puuttui uskonpuhdistus. Uskonpuhdistajat tiesivät, että näkyvä kirkko oli näkymättömän kirkon välikappale ja sen tulos. Luther ymmärsi, että tosi kirkko muodostuu kaikista uskovista. Ainakin luterilaiset ja anglikaaniset kirkot tunnustavat tämän ja määrittelevät kirkon näin: Kirkko on pyhien (uskovien) yhteisö (seurakunta), jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan (saarnataan) ja sakramentit oikein toimitetaan (hoidetaan). Eli se on ensinnäkin pyhien, eli uskovien yhteisö. Toiseksi, täällä maan päällä näkyvän Kristuksen kirkon tunnusmerkkinä on evankeliumin puhdas saarna ja sakramenttien oikea käyttö. Lutherin kirkkoihanteeseen ei kuulunut, että valtio hallitsisi kirkkoa, mutta poliittisista syistä hänen oli sopeuduttava siihen.

Jos lukemasi on auttanut sinua tai herättänyt ajatuksia, olisin ilahtunut, jos lähetät minulle sähköpostia.

1. Kor 1:18
Sivun alkuun